شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی
شرایط عمومی تمدید دامنه های بین المللی
پسوندحداقل/حداکثر تعداد سال قابل تمدید
مهلت تمدید دامنه پس از انقضا (روز)
IR. 5 - 1 30
.COM 1 - 10 30
.NET 1 - 10 30
.ORG 1 - 10 30
.INFO 1 - 10 30
.BIZ 1 - 10 30
.MOBI 1 - 10 30
.NAME 1 - 10 30
.CO 1 - 5 30
.ASIA 1 - 10 30
.TEL 1 - 10 30
.IN 1 - 10 30
.WEB.IN 1 - 10 30
.MN 1 - 10 30
.BZ 1 - 10 30
.CC 1 - 10 30
.TV 1 - 10 30
.EU 1 - 10 0
.UK 1 - 10 80
.US 1 - 10 39
.WS 1 - 10 0
.ME 1 - 10 30
.NZ 1 - 10 3
.SX 1 - 10 30
.CA 1 - 10 30
.DE 1 0
.ES 1 - 5 8
.AU 2 25
.XXX 1 - 10 30
RU. 1 25

 

نکات قابل توجه:

نکته 1: با توجه به محدودیت زمان کاری واحد فروش و امکان اختلال سیستمی، لازم است تعدادی روز قبل از مهلت نمایش داده شده نسبت به تمدید دامنه خود اقدام فرمایید.
نکته 2: در صورت عدم تمدید دامنه در مدت نمایش داده شده، دامنه از رجیسترار حذف خواهد شد و بمنظور بازگردانی (Restore) و تمدید آن نیاز به پرداخت هزینه های بسیار زیادی است.
نکته 3: با توجه به مسئولیت های احتمالی، تعداد روزها مقداری کمتر از میزان واقعی نمایش داده شده است.

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله

در همین زمینه

ASIA شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه ASIA. ثبت دامنه با پسوند .ASIA تنها برای شرکت های قانونی موجود در آسیا و...

.EU شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه EU. با توجه به اینکه دامنه EU. مربوط به اروپا می باشد، اتحادیه اروپا جهت...

.RU شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه RU. ثبت دامنه با پسوند .RU به صورت خودکار انجام نمیشود و نیازمند ارسال...

.US شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه US. پسوند US. مخفف Unites States و متعلق به ایالات متحده آمریکا میباشد....

.fr شرایط ثبت دامنه

شرایط ثبت دامنه fr. ثبت دامنه با پسوند .fr نیازمند اطلاعات ویژه ای است که توسط رجیستری این...