کارت خرید

مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 50 مگ - پهنای باند : 3 گیگابایت
دیتابیس : 1 عدد
پارک دامنه : ندارد
ایمیل/سابدامنه/اف تی پی : 1 عدد
پنل مدیریتی : DirectAdmin

هارددیسک : SSD
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا


پلن 100 مگابایت - پهنای باند : 4 گیگابایت
دیتابیس : 5 عدد
پارک دامنه : 1 عدد
ایمیل/سابدامنه/اف تی پی : 5 عدد
پنل مدیریتی : DirectAdmin

هارددیسک : SSD
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا


پلن 250مگابایت - پهنای باند : 7 گیگابایت
دیتابیس : 10 عدد
پارک دامنه : 2 عدد
ایمیل/سابدامنه/اف تی پی : 10 عدد
پنل مدیریتی : DirectAdmin

هارددیسک : SSD
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا


پلن 500 مگابایت - پهنای باند : 10 گیگابایت
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ایمیل/سابدامنه/اف تی پی : نامحدود
پنل مدیریتی : DirectAdmin

هارددیسک : SSD
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا


پلن یک گیگابایت - پهنای باند : 15 گیگابایت
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ایمیل/سابدامنه/اف تی پی : نامحدود
پنل مدیریتی : DirectAdmin

هارددیسک : SSD
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا


پلن دو گیگابایت - پهنای باند : 25 گیگابایت
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ایمیل/سابدامنه/اف تی پی : نامحدود
پنل مدیریتی : DirectAdmin

هارددیسک : SSD
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا


پلن پنج گیگ - پهنای باند : 60 گیگابایت
دیتابیس : نامحدود
پارک دامنه : نامحدود
ایمیل/سابدامنه/اف تی پی : نامحدود
پنل مدیریتی : DirectAdmin

هارددیسک : SSD
پشتیبانی از کلیه سیستم های مدیریت محتوا


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (185.228.238.5) وارد شده است.