سرمایه گذاری

فرصت را از دست ندهید!

Slide background

شماره حساب ها بنام آقای پیغام یوسفیان اهری می باشد.


نماد عنوان بانک شماره شبا شماره حساب
بانک پاسارگاد

IR740570032180012630521101

321.8000.12630521.1

بانک ملت

IR070120020000005679419104

5679419104

بانک ملی

IR640170000000339281605008

0339281605008

بانک صادرات

IR290190000000109381233006

0109381233006

بانک پارسیان